Zwartven Logo
zwartven header
Nieuws

Klankbordgroep en betrokkenen komen met enige regelmaat samen om de laatste stand van zaken over de herontwikkeling van park Zwartven te bespreken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en de laatste nieuwsbrieven van deze overleggen.

Download Nieuwsbief  Zwartven december 2022

 

 

23 december 2022
Nieuwsbrief december 2022

December, 2022 Beste betrokkenen, Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van het park Zwartven. Stand van zaken Ruimtelijke procedure Het concept bestemmingsplan en onderliggende onderzoeken liggen al enige tijd ter controle bij de gemeente. Wegens onzekerheid over de ingangsdatum van de Omgevingswet, het uitstel […]

Lees meer
4 oktober 2022
Nieuwsbrief september 2022

September 2022, Beste klankbordgroep en betrokkenen, Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van het park Zwartven. Planning & van bestemmingsplan naar omgevingsplanDe planning zoals eerder gecommuniceerd op de informatieve website www.zwartven-hoogemierde.nl en op de gemeentelijke website is niet meer actueel. Dit heeft te maken met […]

Lees meer
11 mei 2022
Nieuwsbrief april 2022

April 2022, Beste klankbordgroep en betrokkenen, Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkelingvan park Zwartven. Informatieavond campinggastenDonderdag 24 maart heeft in Den Hoek in Hooge Mierde een informatieavond voor de campinggastenplaatsgevonden. Tijdens deze avond is door Paul de historie toegelicht en een toekomstbeeld geschetstwaarbij geen ruimte […]

Lees meer
31 maart 2022
Informatiebijeenkomst toekomstplannen Zwartven

Op 29 maart 2022 hebben de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle particuliere eigenaren op het recreatiecentrum Zwartven. Middels een presentatie zijn de aanwezigen op de hoogte gebracht van de stand van zaken en is er toelichting gegeven op de beoogde plannen voor de locatie. Aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. […]

Lees meer
8 maart 2022
Nieuwsbrief maart 2022

Maart 2022, Beste klankbordgroep en betrokkenen, Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Bijeenkomst campinggasten Op donderdagavond 24 maart wordt een bijeenkomst voor de campinggasten georganiseerd, waar zowel initiatiefnemer als gemeente bij aanwezig is. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Paul van Baardewijk. […]

Lees meer
23 februari 2022
Nieuwsbrief december 2021

December 2021, Beste klankbordgroep en betrokkenen, Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 16 december jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij […]

Lees meer
16 december 2021
Nieuwsbrief juni 2021

Juni 2021, Beste klankbordgroep en betrokkenen, Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkelingvan park Zwartven. Op 21 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarino.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over […]

Lees meer
1 mei 2021
Nieuwsbrief mei 2021

de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 12 april jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde).

Lees meer